Grafiikkaa

Sulamispiste kopiolitografia ja marmorointi 2017

Metalligrafiikkaa:

Puupiirros:

Sekatekniikkaa: